شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس
برگزار کننده نمایشگاه های داخلی و بین المللیتهران ، خیابان سمیه ، بین مفتح و بهار ، بن بست خوانساری ، پلاک 6 ، واحد 16
مشهد، بلوار وکیل آباد -وکیل آباد 23 - خیابان سید مرتضی یک - پلاک 186 واحد 1
تلفن :41074000-021 , 31519-051