تقویم نمایشگاهی

برای دانلود تقویم نمایشگاهی کلیک نمایید .

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی پزشکی و سلامت

 • زمان: 23 الی 25 شهریور ماه 1402
 • مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی بغداد

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری

 • زمان: 10 الی 13 مهر 1402
 • مکان: نمایشگاهی بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه کشاورزی آیفارم تهران

 • زمان: 25 الی 28 مهر ماه 1402
 • مکان: نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب تهران

نمایشـگاه بـیـن المـللـی دام، طـیـور و آبـزیـان ایــران - اصفهان

 • زمان: 8 لغایت 11 آبان ماه 1402
 • مکان:مرکز نمایشـگاه های بین المـللی اصفهان

نمایشـگاه بین المـللی تجهیـزات پزشـکی مشهد

 • زمان: 17 الی 20 آبان ماه 1402
 • مکان:مرکز نمایشـگاه های بین المـللی مشـهد

صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته آیفود مشهد

 • زمان: 1 الی 4 آذر ماه 1402
 • مکان:مرکز نمایشگاه های بین المللی مشهد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد

 • زمان: 1 الی 4 آذر ماه 1402
 • مکان:مرکز نمایشـگاه های بین المـللی مشـهد

نمایشـگاه بین المـللی تجهیـزات پزشـکی اهواز

 • زمان: 28 آذر الی1 دی ماه 1402
 • مکان:مرکز نمایشـگاه های بین المـللی اهواز

نمایشـگاه بـیـن المـللـی دام، طـیـور و آبـزیـان ایــران - مشهد

 • زمان: 5 لغایت 8 دی ماه 1402
 • مکان:مرکز نمایشـگاه های بین المـللی مشـهد

صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته آیفود اصفهان

 • زمان: 19 الی 22 دی ماه 1402
 • مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی اصفهان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی اصفهان

 • زمان: 19 الی 22 دی ماه 1402
 • مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی فرش دستباف زنجان

 • زمان: 16 الی 20 بهمن 1402
 • مکان: نمایشگاه بین المللی کاسپین

صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته آیفود شیراز

 • زمان: 17 الی 20 بهمن ماه 1402
 • مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی شـیراز

نمایشگاه چاپ و بسته بندی شیراز

 • زمان: 17 الی 20 بهمن ماه 1402
 • مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی شـیراز
 •  

نمایشـگاه بـیـن المـللـی دام، طـیـور و آبـزیـان ایــران - تهران

 • زمان: 24 لغایت 27 بهمن ماه 1402
 • مکان:مرکز نمایشـگاه های بین المـللی تهران